top of page

referència

Disseny de logotip, identitat corporativa i rètol:

Diagnostic Test, Barcelona
Institut Terapèutic del Dolor, GIrona

Servei mèdic, professionalitat, qualitat, aquests valors importants es reflecteixen en aquesta família de logotips mèdics. Es tracta d'una realització de logotip per a una consulta dental "Institut de salut bucal", oftalmòleg "Institut de salut visual" i un centre de fisioteràpia "Institut terapèutic del dolor" de Girona.

A Barcelona el laboratori DiagnosticTest també és d'aquest mateix grup mèdic que segueix creixent. Molt orgullós i content amb el resultat.

bottom of page